Καλώς ήρθατε στο Βαλλιάνειο Λύκειο Κεραμειών

Το νέο σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων με απλά λόγια

 

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το οποίο θα ισχύσει το επόμενο σχολικό έτος 2015/16. Οι μαθητές θα εξετάζονται πλέον σε 4 μαθήματα (αν επιθυμούν να εισαχθούν σε σχολές ενός επιστημονικού πεδίου) ή σε 5 μαθήματα (αν επιθυμούν να εισαχθούν σε σχολές δύο επιστημονικών πεδίων)


ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι μαθητές στην Γ΄Λυκείου επιλέγουν έναν από τους ακόλουθους τρεις προσανατολισμούς:

1] ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.
2] ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3] ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Πού οδηγεί κάθε προσανατολισμός:

Οι σχολές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίζονται σε πέντε επιστημονικά πεδία. Οι σχολές που θα ενταχθούν στα πεδία αυτά θα ανακοινωθούν σύντομα.
Οι μαθητές μπορούν να εισαχθούν σε ένα ή σε δύο πεδία από τα ακόλουθα:

Από τον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, μπορεί κανείς να εισαχθεί στα:
1ο πεδίο: Φιλολογικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών
3ο πεδίο: Επιστημών Υγείας και Ζωής (με μειωμένα μόρια)
4ο πεδίο: Παιδαγωγικών Επιστημών

Από τον προσανατολισμό θετικών σπουδών, μπορεί κανείς να εισαχθεί στα:
2ο πεδίο: Θετικών και τεχνολογικών επιστημών
3ο πεδίο: Επιστημών Υγείας και Ζωής
4ο πεδίο: Παιδαγωγικών Επιστημών

Από τον προσανατολισμό πληροφορικής και οικονομικών σπουδών, μπορεί κανείς να εισαχθεί στα:
5ο πεδίο: Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών
3ο πεδίο: Επιστημών Υγείας και ζωής (με μειωμένα μόρια)
4ο πεδίο: Παιδαγωγικών Επιστημών.

Βλέπουμε ότι στο 4ο πεδίο (Παιδαγωγικών Επιστημών) μπορεί κανείς να εισαχθεί από όλους του προσανατολισμούς χωρίς απώλεια μορίων. Αντίθετα, στο 3ο πεδίο (Επιστημών Υγείας)

Τα μαθήματα που θα διδάσκονται σε κάθε προσανατολισμό.

Τα μαθήματα που θα διδάσκονται σε κάθε προσανατολισμό είναι 5, συνολικής διάρκειας 15 ωρών την εβδομάδα. Ωστόσο (ΠΡΟΣΟΧΗ) δεν εξετάζονται όλα πανελλαδικά.
Ειδικότερα:


1. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

 • ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
 • ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
 • ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

2. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
 • ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
 • ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
 • ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣ.

3. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
 • ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣ.
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Τα εξεταζόμενα πανελλαδικά μαθήματα.

Οι υποψήφιοι κάθε προσανατολισμού εξετάζονται:
(α) Σε τρία μαθήματα κοινά για όλους
(β) Σε ένα (αν επιθυμεί σχολές ενός πεδίου) ή δύο επιπλέον μαθήματα (αν επιθυμεί σχολές δύο πεδίων), που θα του "ανοίγουν" τα αντίστοιχα πεδία.

Ειδικότερα:

1. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(α) Κοινά για όλους
- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
- ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
- ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
(Β) Επιλεγόμενα για τα αντίστοιχα πεδία (οι μαθητές διαλέγουν 1 ή 2)
- ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ανοίγει το 1ο πεδίο: Φιλολογικών, Νομικών, Κοινωνικών Επιστημών)
- ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ανοίγει το 3ο πεδίο: Επιστημών Υγείας, με μειωμένα μόρια)
- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ανοίγει το 4ο πεδίο: Επιστήμες Εκπαίδευσης)

2. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(α) Κοινά για όλους:
- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
- ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
- ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
(β) Επιλεγόμενα για τα αντίστοιχα πεδία (οι μαθητές διαλέγουν 1 η 2):
- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ανοίγει το 2ο πεδίο: Θετικών και τεχνολογικών επιστημών)
- ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ανοίγει το 3ο πεδίο: Επιστημών Υγείας)
- ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Ανοίγει το 4ο πεδίο: Επιστημών Εκπαίδευσης)

3. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
(α) Κοινά για όλους:
- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(Β) Επιλεγόμενα για τα αντίστοιχα πεδία: (οι μαθητές διαλέγουν 1 ή 2)
- ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (για το 5ο πεδίο: Οικονομίας και Πληροφορικής)
- ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (για το 3ο πεδίο: Επιστημών Υγείας, με μειωμένα μόρια)
- ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (για το 4ο πεδίο: Επιστημών Εκπαίδευσης

Οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων θα ανακοινωθούν σύντομα.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου δεν κάνει λόγο για τα ειδικά μαθήματα (π.χ. Αγγλικά, Γαλλικά, Σχέδιο, Αρμονία) και τις αθλητικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ και τις στρατιωτικές σχολές, αλλά είναι προφανές ότι σ' αυτά δεν θα αλλάξει κάτι, και θα απαιτούνται για τις αντίστοιχες σχολές.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την ανακοίνωση του Υπουργείου εδώ:
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2015/15_04_06_dt_sist_eisagi.pdf

Πρόσθετες πληροφορίες