Προειδοποίηση
  • Your IP address has been blocked by an administrator, therefore you aren't allowed to post messages.

Σε αυτό το χώρο μπορείτε να γράφετε τις αφιερώσεις σας όπως και τις απόψεις σας για θέματα που αφορούν τη σχολική μας μονάδα. Υ.Γ. Το χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου με καλή αγωγή είναι να συνδιαλέγεται χωρίς αγένεια, με σεβασμό και άνεση.

Δεν υπάρχουν ακόμα μηνύματα

Πρόσθετες πληροφορίες